https://frosthead.com

Ovo je kapljica vode koja se prepolovi

Zapišite ovo u: stvari koje niste znali da će biti super, ali u stvari jesu. Ovo je slika kapljice vode koja se superhidrofobnim nožem prepolovljava na pola. Pogledajte videozapis događaja koji se ovdje događa.

Postoje i drugi načini odvajanja vode - na primjer, rastezanje kapi dok se ne razdvoji, ali ti su istraživači pokušavali razdvojiti vodu bez "neželjenih učinaka miješanja ili satelitskih kapi." Kapljica vode sjedi na superhidrofobnoj površini, prikvačena dolje dvije žičane petlje. Nož je također superhidrofobičan. Kad se spusti na kapljice, razdvojile su se u dvije prekrasne male kapljice.

Evo studije iz koje dolazi slika. Autori pišu: "Kapi vode na superhidrofobnoj površini koja je pričvršćena žičanim petljama može se reproduktivno prerezati bez stvaranja satelitskih kapljica."

Više sa Smithsonian.com:

Ulje i voda ne miješajte

Ovo je kapljica vode koja se prepolovi