https://frosthead.com

Ljudska cijena stoljetne vendette

Tisuće Albanaca trenutno živi u izolaciji, zatvoreno u svoje domove iz straha da će biti ubijeni u krvnoj osveti. Tradicija je ukorijenjena u kodeksu ponašanja iz 15. stoljeća nazvanom Kanun, koji je oživljen nakon pada komunizma 1990. Francuski fotograf po imenu Guillaume Herbaut putovao je sjevernom Albanijom kako bi dokumentirao živote ljudi u skrivanju. "Oni žive sa zakonom jačim od svoje sudbine", kaže Herbaut. "Za njih je vrijeme zaustavljeno."

Ljudska cijena stoljetne vendette